PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT NR. 11, DATË 04.02.2019, NR. 12, DATË 04.02.2019, NR. 13, DATË 15.02.2019, NR. 14, DATË 15.02.2019 DHE NR. 15, DATË 15.02.2019

PUBLIKOHEN VENDIMET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT NR. 11, DATË 04.02.2019, NR. 12, DATË 04.02.2019, NR. 13, DATË 15.02.2019, NR. 14, DATË 15.02.2019 DHE NR. 15, DATË 15.02.2019

Për t’u njohur me vendimet e Bordit të Administrimit, ndiqni linqet e mposhtëm:

Vendimi nr. 11, datë 04.02.2019 “Për miratimin e listës së studentëve, me notë mesatare 9-10, që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë, në UMT” (Kliko Këtu)

Vendimi nr. 12, datë 04.02.2019 “Për miratimin e listës së studentëve, me notë mesatare 9-10, që përfitojnë bursë për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë, në UMT” (Kliko Këtu)

Vendimi nr. 13, datë 15.02.2019 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë bursë për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë, në UMT” (Kliko Këtu)

Vendimi nr. 14, datë 15.02.2019 “Për miratimin e listës së studentëve, që përfitojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2018-2019, që studiojnë në një program studimi të ciklit të parë dhe të integruar të ciklit të dytë, si dhe lista e studentëve të ciklit të dytë, që përfitojnë 50% ulje të pagesës së tarifës, në UMT” (Kliko Këtu)

Vendimi nr. 15, datë 15.02.2019 “Për miratimin e formularëve të aplikimit dhe dokumentacionit që duhet të paraqitet nga studentët që përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa e shkollimit, në UMT” (Kliko Këtu)