Agjencia Universitare e Frankofonisë në Evropën Qendrore dhe Lindore njofton se është hapur thirrja për aplikime për bursa të doktoratës dhe post-doktoratës “Eugen Ionescu” 2018-2019

Agjencia Universitare e Frankofonisë në Evropën Qendrore dhe Lindore njofton se është hapur thirrja për aplikime për bursa të doktoratës dhe post-doktoratës “Eugen Ionescu” 2018-2019

Agjencia Universitare e Frankofonisë në Evropën Qendrore dhe Lindore njofton se është hapur thirrja për aplikime për bursa të doktoratës dhe post-doktoratës “Eugen Ionescu” 2018-2019.

Për tu njohur me thirrjen, objektivat e shkëmbimit, mënyrat e aplikimit, listën e universiteteve pritëse si dhe informacione të tjera të detajuara, klikoni në linkun e mëposhtëm:

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-postdoctorale-eugen-ionescu-2018-2019/

Afati i aplikimit: 4 Nëntor 2018.

Personat e interesuar: studentë të doktoraturës nga të gjitha disiplinat, pjesë e një prej universiteteve të rrjetit AUF në një vend të OIF (Organizata Ndërkombëtare e Frankofonisë), të cilët dëshirojnë të bëjnë një stazh 3-mujor, në një prej 25 qendrave universitare pritëse.

Periudha e shkëmbimit: Mars-Korrik 2019.

Mbështetja e ofruar:

* Pagesë mujore prej 1000 euro për post-doktoratën / 800 euro për doktoratën

* Shpenzime udhëtimi

* Sigurim shëndetësor-aksident-riatdhesim

Mirëpriten propozime të kandidatëve lidhur me temën kërkimore.