Please select your page

Marrëveshje me Universitetin e Tiranës (UT)

Nënshkruar më datë 11 shkurt 2014.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×