Shkembimet Studentore

Nov
21

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË NË WROCLAW, POLONI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Mjekësisë, në Wroclaw, Poloni për semestrin e dytë të vitit akademik 2019/2020. Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie Kohëzgjatja e mobilitetit: 5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: Kompensimin […]

DETAIL
Nov
18

UDHËZUES PËR PLOTËSIMIN E PLANIT TË MOBILITETIT

Plani i  Mobilitetit është një dokument thelbësor për çdo anëtar të stafit akademik  që dëshiron të aplikojë në një  thirrje të shpallur nga Universiteti i Mjekësisë, për një periudhë shkëmbimi në një Universitet të Huaj. Në linkun e mëposhtëm mund të konultoni përmbledhjen e rregullave dhe mënyrave që duhen ndjekur për të plotësuar siç duhet […]

DETAIL
Nov
18

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E AKUILËS, ITALI

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për mësimdhënie në Universitetin e Akuilës, Itali Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Akuilës, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019/2020. Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e […]

DETAIL
Nov
15

Udhëzues për plotësimin e Marrëveshjes së Studimit

Marrëveshja e Studimit është një dokument thelbësor për çdo student që dëshiron të aplikojë në një  thirrje të shpallur nga Universiteti i Mjekësisë, për një periudhë shkëmbimi në një Universitet të Huaj. Nisur nga pyetjet e vazhdueshme të studentëve nga Universiteti i Mjekësisë, Zyra e Komunikimit dhe  Marrëdhënieve me Jashtë pranë këtij Universiteti, ka hartuar […]

DETAIL
Page 1 of 512345