Shkembimet Studentore

Nov
20

Hapet thirrja për Bursa për Studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Kraiovës, Rumani

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Kraiovës, Rumani për semestrin e dytë të vitit akademik 2018/2019 Llojet e mobilitetit përfshijnë Shkëmbimin e studentëve Nivelet e mobilitetit për studentët Program studimi i ciklit të dytë Kohëzgjatja e mobilitetit 5 muaj […]

DETAIL
Oct
24

Hapet thirrja për Bursa për Studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Saarlandit, Gjermani në kuadër të programit Erasmus+

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Saarlandit, Gjermani për semestrin e dytë të vitit akademik 2018/2019 Llojet e mobilitetit përfshijnë Shkëmbimin e studentëve të vitit të fundit (2 kuota) Shkëmbimin e Stafit Akademik (2 kuota) […]

DETAIL
Oct
19

Koordinatorët akademik në nivel fakulteti

Në kuadrin e përfshirjes së Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Programin Erasmus+, njoftojmë të gjithë studentët që duan të aplikojnë në thirrjet e shpallura nga Universiteti i Mjekësisë, për projekte shkëmbimi afatshkurtër në Universitete të Huaja, se Koordinatorët Akademik në nivel Fakulteti janë: – Dr.Shk. Durim Çela për Fakultetin e Mjekësisë – Prof.Virgjini Mulo për […]

DETAIL
Oct
16

Udhëzues për plotësimin e Marrëveshjes së Studimit

Marrëveshja e Studimit është një dokument thelbësor për çdo student që dëshiron të aplikojë në një  thirrje të shpallur nga Universiteti i Mjekësisë, për një periudhë shkëmbimi në një Universitet të Huaj. Nisur nga pyetjet e vazhdueshme të studentëve nga Universiteti i Mjekësisë, Zyra e Komunikimit dhe  Marrëdhënieve me Jashtë pranë këtij Universiteti, ka hartuar […]

DETAIL
Page 1 of 3123