Shkembimet Studentore

Oct
29

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E ARISTOTELIT NË SELANIK, GREQI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Universitetin e Aristotelit, Selanik Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020/2021. Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie Kohëzgjatja e mobilitetit:   5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: […]

DETAIL
Oct
27

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË NË UNIVERSITETIN E E ARISTOTELIT NË SELANIK, GREQI

Llojet e mobilitetit përfshijnë: Shkëmbimin e studentëve Nivelet e mobilitetit për studentët: Program studimi i ciklit të dytë Kohëzgjatja e mobilitetit: 5 muaj Fushat e studimit: Mjekësi e Përgjithshme Për t’u njohur me kalendarin akademik dhe katalogun e programeve të studimit që ofron ky universitet  klikoni në linqet e mëposhtme: https://eurep.auth.gr/ https://qa.auth.gr/saml_login Bursa përfshin: Kompesimin […]

DETAIL
Mar
04

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË NË UNIVERSITETIN E FERRARËS, ITALI, NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+, PËR SEMESTRIN E PARË TË VITIT AKADEMIK 2020-2021

Në kuadër të programit erasmus+, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021, hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e  Ferrarës, Itali Llojet e mobilitetit përfshijnë: Shkëmbimin e studentëve Nivelet e mobilitetit për studentët: Program studimi i ciklit të dytë Kohëzgjatja e mobilitetit 6 muaj Fushat e studimit: Mjekësi […]

DETAIL
Nov
21

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË NË WROCLAW, POLONI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Mjekësisë, në Wroclaw, Poloni për semestrin e dytë të vitit akademik 2019/2020. Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie Kohëzgjatja e mobilitetit: 5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: Kompensimin […]

DETAIL
Page 1 of 512345