Shkembimet Studentore

Nov
07

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË NË UNIVERSITETIN E ROMËS “TOR VERGATA”, ITALI, NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+

Llojet e mobilitetit përfshijnë: Shkëmbimin e studentëve Nivelet e mobilitetit për studentët: Program studimi i ciklit të dytë Program studimi i ciklit të dytë, viti V dega Farmaci (praktikë profesionale për studentët e vitit të pestë në degën e Farmacisë) Kohëzgjatja e mobilitetit 5 muaj Fushat e studimit: Mjekësi e Përgjithshme ( 2 bursa) Mjekësi […]

DETAIL
Nov
07

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për mësimdhënie në Universitetin e Romës“ TorVergata”, Itali

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Romës “Tor Vergata” për semestrin e dytë të vitit akademik 2019/2020. Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie ( 2 bursa) Kohëzgjatja e mobilitetit:   6 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa […]

DETAIL
Apr
16

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STUDENTËT E UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË NË UNIVERSITETIN E SAARLANDIT, GJERMANI NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Saarlandit, Gjermani për semestrin e dytë të vitit akademik 2019/2020 Llojet e mobilitetit përfshijnë Shkëmbimin e studentëve të vitit të fundit (4 kuota) Shkëmbimin e Stafit Akademik (2 kuota) […]

DETAIL
Nov
20

Hapet thirrja për Bursa për Studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Kraiovës, Rumani

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Kraiovës, Rumani për semestrin e dytë të vitit akademik 2018/2019 Llojet e mobilitetit përfshijnë Shkëmbimin e studentëve Nivelet e mobilitetit për studentët Program studimi i ciklit të dytë Kohëzgjatja e mobilitetit 5 muaj […]

DETAIL
Page 3 of 512345