Shkembimet Studentore

Oct
08

Hapet thirrja për Bursa për Studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin “ Ondokuz Mayis “ Turqi në kuadër të programit Erasmus+

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin  “ Ondokuz Mayis” , Turqi për semestrin e dytë të vitit akademik 2018/2019 Llojet e mobilitetit përfshijnë Shkëmbimin e studentëve Nivelet e mobilitetit për studentët Program studimi i ciklit të dytë Kohëzgjatja e […]

DETAIL
Oct
08

Hapet thirrja për Bursa për Studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Akuilës, Itali në kuadër të programit Erasmus+

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe për stafin akademik në Universitetin e Mjekësisë për semestrin e dytë të vitit akademik 2018/2019 Llojet e mobilitetit përfshijnë Shkëmbimin e studentëve Shkëmbimin e Stafit Akademik Nivelet e mobilitetit për studentët Program studimi i ciklit të dytë Bachelor Kohëzgjatja […]

DETAIL
Jan
23

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STUDENTËT DHE STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË NË UNIVERSITETIN E BOLONJËS, ITALI NË KUADËR TË PROGRAMIT ERASMUS+

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Bolonjës, Itali. Llojet e mobilitetit përfshijnë Shkëmbimin e specializantëve për studime Mësimdhënie për stafin akademik  Nivelet e mobilitetit për studentët Specializim afatgjatë në Kirurgji të Përgjithshme (me përjashtim të […]

DETAIL
Nov
13

THIRRJE PËR SHKËMBIME NË PROGRAMIN ERASMUS+ ME UNIVERSITETIN E SAARLAND-IT, NË GJERMANI

Në kuadër të programit Erasmus+, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë njofton për hapjen e thirrjes për aplikime për shkëmbime në Universitetin e Saarland-it, Gjermani për studentët e programeve të studimit në fushën “Farmaci”. Llojet e mobilitetit përfshijnë: Shkëmbim i studentëve për studime në ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve në vitin akademik 2017-2018; Nivelet […]

DETAIL
Page 5 of 512345