Aktivitete në proces akreditimi

Jul
20

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim në proces akreditimi nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë: “Dislipidemitë-nevoja për një qasje multidisiplinare ndaj tyre” Aktiviteti do të mbahet në në 21 korrik […]

DETAIL
Jun
21

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim në proces akreditimi nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:  “Konferenca vjetore e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike”, i cili ofrohet nga Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike. […]

DETAIL
Jun
21

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim në proces akreditimi nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:   “E ardhmja në menaxhimin e pacientëve me dislipidemi”, i cili ofrohet nga Fakulteti i Mjekësisë. Aktiviteti do të […]

DETAIL
Jun
18

Njoftim për zhvillim aktiviteti

Në zbatim të VKM nr. 440, datë 17.05.2017 “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimi të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, ju informojmë sa më poshtë lidhur me aktivitetin e edukimit në vazhdim në proces akreditimi nga Qendra e Zhvillimit Profesional me temë:       “Sëmundjet degjenerative të retinës”, i cili ofrohet nga Fakulteti i Mjekësisë, Shërbimi i Okulistikës, me 100 pjesëmarrës, në […]

DETAIL
Page 1 of 41234