Mobilitet për Staf Akademik

Apr
06

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 në Kolegjin e Shkencave të Aplikuara “ LAVOSLAV RUZICK’ në Vukovar Kroaci

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Kolegjin e Shkencave të Aplikuara  “ LAVOSLAV RUZICK’  në Vukovar Kroaci, për  semestrin e parë të vitit akademik 2021-2022 Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie ( 2 bursa) Kohëzgjatja e mobilitetit: 5 ditë […]

DETAIL
Oct
29

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E ARISTOTELIT NË SELANIK, GREQI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Universitetin e Aristotelit, Selanik Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020/2021. Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie Kohëzgjatja e mobilitetit:   5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: […]

DETAIL
Nov
21

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË NË WROCLAW, POLONI

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Mjekësisë, në Wroclaw, Poloni për semestrin e dytë të vitit akademik 2019/2020. Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie Kohëzgjatja e mobilitetit: 5 ditë + 2 ditë udhëtim Bursa përfshin: Kompensimin […]

DETAIL
Nov
18

HAPET THIRRJA PËR BURSA PËR STAFIN AKADEMIK TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË, TIRANË PËR MËSIMDHËNIE NË UNIVERSITETIN E AKUILËS, ITALI

Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për mësimdhënie në Universitetin e Akuilës, Itali Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit  të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Akuilës, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019/2020. Mobiliteti përfshin: Shkëmbimin e […]

DETAIL
Page 7 of 8« First...45678