Vendime të Bordit të Administrimit

Dec
14

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 66,datë 26.11.2021, NR. 67,datë 06.12.2021, NR. 68,datë 06.12.2021, NR. 69 datë 13.12.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendim Qarkullues nr. 66, datë 26.11.2021 për “Miratimin e efekteve Financiare të hapjes së programit të ciklit të tretë “Specializim Afatgjatë” në “Ortognatodonci” në Fakultetin e Mjekësisë Dentare, Universiteti i Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 67, datë 06.12.2021 për “Pezullimin e të gjitha urdhërave për punësimin e personelit administrativ në UMT nga Administratori i Universitetit të […]

DETAIL
Dec
02

PUBLIKOHEN VENDIMET NR. 64, 65 DATË 22.11.2021 TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 64 datë 22.11.2021 “ Për konstituimin e Bordit të Administrimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë” Vendimi nr. 65 datë 22.11.2021 “ Për zgjedhjen e kryetarit të Bordit të Administrimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Sep
20

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 58 DATË 17.09.2021 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 58 datë 17.09.2021 “Për një rregullim në vendimet nr.48 dhe nr.50 datë 23.12.2020″

DETAIL
Aug
12

PUBLIKOHET VENDIMI NR. 55 DATË 06.08.2021 I BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Vendimi nr. 55 datë 06.08.2021 “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe programin buxhetor të vitit 2022, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë”

DETAIL
Page 3 of 1312345...10...Last »