Disertacion i ADRIAN HOTI – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i ADRIAN HOTI – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “VLERA E SKANERIT SPIRAL DHE MULTISLIDES NË DIAGNOSTIKIMIN DHE NDJEKJEN E METASTAZAVE HEPATIKE NË KANCERIN E GJIRIT. KORRELACIONET E TIJ ME REZONANCËN DHE EKOGRAFINE

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR ”

Specialiteti: RADIOLOGJI

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

    Prof. Dr. Xheladin DRAÇINI                                         ADRIAN HOTI

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/10/Adrian-HOTI-DISERTACIONI.pdf