Disertacion i Dritan Deçka – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i Dritan Deçka – FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

TEMA: “TOKOLIZA DHE LINDJA PARAKOHE”

Specialiteti: Obstetrikë – Gjinekologji

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Pr. Asc. RUBENA MOISIU                                         Dritan Deçka 

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2017/10/Doktoratura-Perfundimtare-Qershor-2017-D.Decka_-1.pdf