Disertacion i Eliverta Konda – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i Eliverta Konda – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

TEMA: “KORRELACIONI MIDIS ÇRREGULLIMEVE TË RITMIT DHE AKSIDENTET VASKULARE CEREBRALE”     

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

      Prof.Ass. SOKOL MYFTIU                                          Eliverta Konda

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2017/10/Doktoratura-Eliverta-KONDA-1.pdf