Disertacion i ETLEVA RUSTAMI- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i ETLEVA RUSTAMI- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

TEMA: “NDIKIMI I LINDJEVE ME SEXIO- CESAREA, KRAHASUAR ME LINDJEN VAGINALE, LIDHUR ME SËMUNDSHMËRINË AMËTARE DHE ATË NEONATALE”

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

  Prof. Dr. Nikita MANOKU                                     ETLEVA RUSTAMI

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/07/Dizertacioni-2.pdf