Disertacion i Gentiana Qendro – FAKULTETI I MJEKËSISË

Disertacion i Gentiana Qendro – FAKULTETI I MJEKËSISË

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

        TEMA: “LEGJISLACIONI FARMACEUTIK SHQIPTAR KRAHASIMI ME DIREKTIVAT E BE-SË DHE TË VENDEVE FQINJE ME NE, PROBLEMATIKAT QË HASEN NË ZBATIMIN E TIJ”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR”

                                                                                                                                          SPECIALITETI : FARMACI                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                  Udhëheqës shkencor:                               Kandidati:

                                                                                                                  Prof. Dr. Ledjan Malaj                        Gentiana Qendro

                                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2023/02/Gentiana-Qendro.pdf