Disertacion i Merita Grajqevci Kotori- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i Merita Grajqevci Kotori- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

TEMA: “SINDROMI POLIFOLIKULAR TE PACIENTET ME AKNE VULGARE”

Specialiteti: DERMATOVENEROLOGJIA

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

               Prof. dr. Ermira Vasili                                     Merita Grajqevci Kotori

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/07/Dizertacioni-4.pdf