Disertacion i Orgeta Dervishi- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i Orgeta Dervishi- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

TEMA: “TRAJTIMI I RETINOPATISË DIABETIKE”

Specialiteti: OKULISTIKË

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

  Prof. As. Vilma Mema                                     Orgeta Dervishi

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/07/Doktoratura-Orgeta-Dervishi.pdf