Disertacion i VABONA BEZHANI- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

Disertacion i VABONA BEZHANI- FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE

TEMA: “Stresi prindëror tek pacientët pediatrikë”

 Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “DOKTOR NË SHKENCA INFERMIERORE”

Udhëheqës shkencor:                                               Kandidati:

              Prof. Dr. Elizana Petrela                                    VALBONA BEZHANI

                                                                      

Linku i punimit të doktoratës:

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2019/07/Bona-disertacoin-2016-2.pdf