Please select your page

Programet e Studimit

FMD-Logo-Zyrtare

Fakulteti i Mjekësisë Dentare

Programi i studimit në Stomatologji

Diplomë e ciklit të dytë të integruar, Master i Shkencave në Stomatologji - Viti Akademik 2013-2014

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×