HAPEN APLIKIMET PËR ANËTAR TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

HAPEN APLIKIMET PËR ANËTAR TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT

Komisioni Institucional Zgjedhor i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, njofton për hapjen e aplikimeve për anëtar të Bordit të Administrimit të UMT-së, përfaqësues i ministrisë përgjegjëse për arsimin, që zgjidhet nga studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë.

Kandidatët mund të aplikojnë duke plotësuar formularin bashkëlidhur këtij njoftimi, nga data 06.02.2019 deri më 12.02.2019, ora 09:00-15:00, në Sekretarinë e Komisionit Institucional Zgjedhor, Godina e Lëndëve Paraklinike, zyra nr. 307, Fakulteti i Mjekësisë, UMT.

Vendimi për thirrje aplikimi KIZ (Kliko këtu)

Formulari i aplikimit (Kliko këtu)