HAPEN THIRRJET PËR BURSA QË OFROHEN NGA MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME DHE TREGTISË NË HUNGARI

HAPEN THIRRJET PËR BURSA QË OFROHEN NGA MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME DHE TREGTISË NË HUNGARI

Bursat ofrohen për  të gjithë individët që duan të studiojnë gjuhën hungareze dhe të kenë njohuri të thelluara mbi këtë gjuhë.

Për informacion të detajuar klinkoni në linkun e mëposhtëm:

CALL-FOR-APPL_Hungarian_Studies_2019-20