Hapet thirrja për Bursa për Stafin Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për Mësimdhënie në Universitetin e Kraiovës, Rumani

Hapet thirrja për Bursa për Stafin Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për Mësimdhënie në Universitetin e Kraiovës, Rumani

Në kuadër të programit Erasmus+ hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Universitetin e Kraiovës, Rumani për semestrin e dytë të vitit akademik 2018/2019

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

Shkëmbimin e stafit akademik për mësimdhënie

Kohëzgjatja e bursave  

Shkëmbimi i stafit akademik për mësimdhënie (5 ditë + 2 ditë udhëtim)

Bursat përfshijnë:

Kompensimin ditor (140 EURO në ditë për stafin)

Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën , klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Dokumentet që nevojiten për aplikim për stafin akademik

Curriculum Vitae në gjuhën angleze

Kopje e Pasaportës

Listën e Publikimeve në gjuhën angleze

Letër Motivimi në gjuhën angleze

Vërtetim punësimi (i përkthyer dhe i noterizuar në gjuhën angleze)

Certifikata e gjuhës që vërteton njohuritë e gjuhës angleze dhe italiane në nivelin B2 e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën angleze.

Plani i Mobilitetit

Për të shkarkuar formatin e planit të Mobilitetit klikoni në adresën: http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2017/03/Plan-Mobiliteti-Universiteti-Kraiovës-Rumani-Stafi-akademik.docx

Për të plotësuar si duhet Planin e Mobilitetit, lexoni udhëzimin mbi plotësimin e Planit të Mobilitetit, i cili analizon çdo pjesë përbërëse të këtij plani. Për të shkakuar këtë udhëzim klikoni në linkun e mëposhtëm: http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2017/03/Udhezues-per-Planin-e-Mobilitetit-Universiteti-Kraiovës-Rumani-Stafi-akademik.pdf

– Vërtetim nga Dekani i Fakultetit tuaj që ju lejon të shkëputeni për të kryer mobilitetin.

Afati për aplikim: 14.12.2018

Për shkak të pushimeve disa ditore të Festave të Nëntorit, afati për aplikim u shty nga data 7 dhjetor deri në datën 14 dhjetor.

Dokumentet duhen dorëzuar dorazi,në Rektoratin e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë në Sektorin e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë si edhe të skanuara në adresën. international.office@umed.edu.al .

Shënim 1 – Skanimi dokumenteve duhet të kryhet sipas renditjes së mëposhtme:

  • Curriculum Vitae
  • Kopje e pasaportës
  • Listën e Publikimeve në gjuhën angleze
  • Letër Motivimi në gjuhën angleze
  • Vërtetim punësimi ,i përkthyer dhe i noterizuar në gjuhën angleze; vërtetësim punësimi në gjuhën shqipe {të skanuar në një dokument të vetëm}
  • Certifikata e gjuhës që vërteton njohuritë e gjuhës angleze në nivelin B2 e përkthyer dhe e noterizuar në gjuhën angleze { të skanuar në një dokument të vetëm}
  • Plani i Mobilitetit