Hapet thirrja për dhënien e Bursave të Studimit që ofrohen nga Ambasada Austriake për Vitin Akademik 2018-2019

Hapet thirrja për dhënien e Bursave të Studimit që ofrohen nga Ambasada Austriake për Vitin Akademik 2018-2019

Hapet thirrja për dhënien e Bursave të Studimit që ofrohen nga Ambasada Austriake në Shqipëri nëpërmjet Ministrisë Austriake të Shkencës dhe Hulumtimit për vitin akademik 2018-2019.

Këto bursa ofrohen për studentë, të diplomuar dhe shkencëtarë në fusha të ndryshme të arsimit.

Klikoni në linkun e mëposhtëm, për t’u njohur me tipologjitë e bursave dhe procedurën e aplikimit.

https://grants.at//

Suksese!