Kërkesa për partneritet.

Kërkesa për partneritet.

Të nderuar pedagogë të UMT,

Bashkëngjitur mund të gjeni kërkesat për partneritet ardhur nga:

  • Cnoga Medical, nje SME izraelite e cila po përgatit një konsorcium mbi fushën:  SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B (kontakti i kompanisë:  Mr. Ziv Gilboa, Phone: +972 52-397-5721, Email: ziv@cnoga.com)
  • Universiteti i Bergen, me interes për partneritet në fushën:  Behavioural, social and economic impacts of the outbreak response    SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C,
  •  Qëndra Mjekësore Universitare e Amsterdamit me interes për partneritet në fushën: Pan-European COVID-19 cohorts ID: SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D.
  • Scortex, një kompani franceze, e interesuar në fushat 2A dhe 2B.
  • Instituto Gulbenkian Ciência (IGC, https://gulbenkian.pt/ciencia/homepage/igc/), me interes në fushat:

SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2D
SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2B

 Për më shumë informacion mbi strukturat e mësipërme dhe/ose propozimet, gjeni materialet bashkëngjitur, bashkë me kontaktet përkatëse.

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/06/Synopsis-COVID-19-rehabilitation-prediction-project.pdf

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/06/Knappik-COVID-19-and-mental-health.UiB_.pptx

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/06/Development-of-NonInvasive-Remote-Monitoring-solutions-for-COVID-19-short.pdf

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/06/LeHellerd-Covid19.UiB_.pptx

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/06/IGC-H2020-CORONA-2.pdf

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/06/Adar-Ben-Eliyahu-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2C.pdf

http://umed.edu.al/wp-content/uploads/2020/06/2A-2B-Partner-Search-Scortex_France.pdf