Please select your page

Disertacion i Ali Gashi - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

UNIVERSITETI  I  MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI  I  MJEKËSISË DENTARE

 

 

TEMA:

"SHËRIMI I PLAGËS KOCKORE PAS INTERVENIMIT KIRURGJIK

ORAL (APIKOTOMISË) ME KOCKË ARTIFICIALE BIO-OSS"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

                           

 

          Udhëheqës shkencor:                                                                                  Kandidat:

         Prof. Dr. Ramazan Isufi                                                                               Ali Gashi

 

  

Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Ali Gashi duke klikuar në këtë link.

 

 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×