Please select your page

Disertacion i Astrit Kuçi - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

“VLERESIM KONFOKAL I PENETRIMIT TË PASTES BIOQERAMIKE (MTA FILLAPEX) NE TUBUJT

DENTINARE NE KANALET E PREPARUARA ME LIMAT ME VETPERSHTATJE (SAF SYSTEM)”

 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                 Kandidanti:

Prof. Dr. Ruzhdie Qafmolla                                                                         Astrit Kuçi

 

  

Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Astrit Kuçi duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×