Please select your page

Disertacion i Manola Kelmendi, FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

TEMA:

"TERAPIA PULPARE NË DENTICIONIN PRIMAR"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

Udhëheqës shkencor:                                                                                                            Kandidat:

               Prof. Dr. Diana Brovina                                                                                                         Manola Kelmendi

 

Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Manola Kelmendi duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×