Please select your page

Disertacion i Rozela Xhemnica - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

  

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

TEMA: 

"APLIKIMI DHE RËNDËSIA KLINIKE E MOSHËS DENTARE

DHE SKELETALE NË PRAKTIKËN E PËRDITSHME KLINIKE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

Udhëheqës shkencor:                                                                 Kandidati:

           Prof. Dr. Xhina Mulo                                                                   Rozela Xhemnica

 

 Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Rozela Xhemnica duke klikuar në këtë link.

 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×