Please select your page

Disertacion i Shefqet Mrasori - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

TEMA:

"MATJA E GJATËSISË SË KANALIT TË RRËNJËS SË DHËMBIT ME TRE APEKS LOKATOR

TË NDRYSHËM NË KUSHTE IN VITRO"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

 

Udhëheqës shkencor:                                                                           Kandidat:

          Prof. As. Rozarka Budina                                                                      Shefqet Mrasori

 

 

Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Shefqet Mrasori duke klikuar në këtë link.

 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×