Please select your page

Disertacion i Lumturi Merkuri - FAKULTETI I SHËNDENTIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDENTIT PUBLIK

 

 

TEMA:

"VLERËSIMI I NJOHURIVE, QËNDRIMEVE DHE SJELLJEVE RRETH INFEKSIONEVE SEKSUALISHT TË

TRANSMETUESHME TE STUDENTËT E UNIVERSITETEVE SHQIPTARE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

                           

 Udhëheqës shkencor:                                                                                                            Kandidat:

            Prof. Dr. Pellumb Pipero                                                                                                       Lumturi Merkuri

 

 

Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Lumturi Merkuri duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×