Please select your page

Disertacion i Bujar Spahija - FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDENTIT PUBLIK

 

 

TEMA:

"PREVALENVA E OBEZITETIT DHE LIDHJA E TIJ ME FAKTORËT

DEMOGRAFIKË, SOCIAL – EKONOMIKË DHE MËNYRA E JETESËS NË

POPULLATËN ADULTE SHQIPTARE"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

                           

Udhëheqës shkencor:                                                                                                           Kandidat:

Prof. Dr. Genc Burazeri                                                                                                        Bujar Spahija

 

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Bujar Spahija duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×