Please select your page

Disertacion i Haxhi Kamberi - FAKULTETI I SHËNDENTIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDENTIT PUBLIK

 

 

TEMA:

"VLERËSIMI I NJOHURIVE SHËNDETËSORE FUNKSIONALE MIDIS PACIENTËVE

TË KUJDESIT SHËNDETËSOR PARËSOR DHE SPITALOR NË KOSOVË"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

                           

Udhëheqës shkencor:                                                                                                            Kandidat:

         Prof. Dr. Bajram Hysa                                                                                                           Haxhi Kamberi

 

 

Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Haxhi Kamberi duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×