Please select your page

Disertacion i Lulzim Çela - FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDENTIT PUBLIK

 

 

TEMA:

"AKTIVITETI FIZIK DHE LIDHJA E TIJ ME FAKTORËT DEMOGRAFIKË,

SOCIAL – EKONOMIKË DHE MËNYRA E JETESËS NË POPULLATËN ADULTE SHQIPTARE."

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

                           

Udhëheqës shkencor:                                                                                                          Kandidat:

Prof. Dr. Genc Burazeri                                                                                                       Lulzim Çela

 

 

Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Lulzim Çela duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×