Please select your page

Disertacion i Arjan Bregu - FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDENTIT PUBLIK

 

 

TEMA:

"VLERËSIMI I MENAXHIMIT TË DIABETIT TIP 2 NË KUJDESIN

SHËNDETËSOR PARËSOR"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

                           

Udhëheqës shkencor:                                                                                                           Kandidat:

Prof. Dr. Llukan Rrumbullaku                                                                                             Arjan Bregu

 

 

Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Arjan Bregu duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×