Please select your page

Disertacion i Vjollca Koko - FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDENTIT PUBLIK

 

 

TEMA:

"EPIDEMIOLOGJIA E SËMUNDJEVE INFLAMATORE REUMATIZMALE 

NË RAJONIN E GJIROKASTRËS"

(Janar 1995 – Dhjetor 2011)

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

                           

Udhëheqës shkencor:                                                                                                           Kandidat:

Prof. Dr. Skënder Skënderaj                                                                                               Vjollca Koko

 

 

Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Vjollca Koko duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×