Please select your page

Disertacion i Ehadu Mersini - FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDENTIT PUBLIK

 

 

TEMA:

"MATJA E PERFORMANCËS DHE ORGANIZIMI I KUJDESIT SHËNDETËSOR

PËR NËNËN DHE FËMIJËN NË SHQIPËRI"

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

                           

Udhëheqës shkencor:                                                                                                          Kandidat:

Prof. Dr. Genc Burazeri                                                                                                       Ehadu Mersini

 

 

Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Ehadu Mersini duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×