Please select your page

Disertacion i Avdyl Shoshi - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

“KIRURGJIA ORALE DHE MAKSILO-FACIALE NË NDIHMË TË IMPLANTOLOGJISË DENTARE

 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                                           Kandidanti:

    Prof. Dr. Adem Alushi                                                                                                           Avdyl Shoshi

 

  

 

 Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Avdyl Shoshi duke klikuar në këtë link

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×