Please select your page

Disertacion i Fatmir Lela - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

“PËRDORIMI I MEMBRANËS SË REZORBUESHME DHE KOCKËS ARTIFICIALE NË PROBLEMET PERIODONTALE (RECESIONI GINGIVAR)

 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                                           Kandidanti:

 Prof. Dr. Adem Alushi                                                                                                          Fatmir Lela

 

  

Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Fatmir Lela duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×