Please select your page

Disertacion i Linda Matua - FAKULTETI I FARMACISË

 

UNIVERSITETI  I  MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI  I  FARMACISË

 

 

TEMA:

"NDIKIMI I ALKOOLIT DHE LËNDËVE NARKOTIKE E SUBSTANCAVE PSIKOTROPE
NË AKSIDENTET AUTOMOBILISTIKE NË SHQIPËRI"

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

                           

  Udhëheqës shkencor:                                                                                                               Kandidat:

        Prof. Dr. Besnik Jucja                                                                                                             Linda Matua

  

Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Linda Matua duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×