Please select your page

Disetacion i Mjellma Hatipi Ibrahimi - FAKULTETI I FARMACISË

 

UNIVERSITETI  I  MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI  I  FARMACISË

 

 

TEMA:

"STUDIM FITOKIMIK I DISA BIMËVE AROMATIKO-MJEKËSORE TË FAMILJES LAMIACEAE NGA FLORA E KOSOVËS"

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

                           

  Udhëheqës shkencor:                                                                                                                            Kandidat:

                    Prof. Dr. Vilma Papajani                                                                                                           Mjellma Hatipi Ibrahimi

  

Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Mjellma Hatipi Ibrahimi duke klikuar në këtë link.

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×