Please select your page

Disertacion i Sokol Isaraj - FAKULTETI I MJEKËSISË

 

UNIVERSITETI  I  MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI  I  MJEKËSI

 

 

TEMA:

"APLIKIMI I LEMBOVE NË REGIONIN KRURAL, BAZUAR NË VEÇORITË E VASKULARIZIMIT TË TIJ"

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

                           

  Udhëheqës shkencor:                                                        Kandidat:

      Prof. Dr. Gjergji Belba                                                       Sokol Isaraj

  

Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Sokol Isaraj duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×