Please select your page

Disertacion i Albena Reshitaj - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

“PREVALENCA, KARAKTERISTIKAT E HIPODONTISË DHE LIDHMËRIA ME ANOMALITË E

NDRYSHME DENTARE, TE FËMIJËT E GRUPMOSHËS 12-16 VJEÇ NË KOSOVË

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti:

        Prof. Dr. Virgjini Mulo                                                                                      Albena Reshitaj

                            Prof. Dr. Bajram Hysa

 

  


Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Albena Reshitaj duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×