Please select your page

Disertacion i Brunilda Koçi - FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË DENTARE

 

 

UNIVERSITETI I BOLONJËS

(Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE

 

 

“VARIACIONE KLINIKE DHE EKSPERIMENTALE
TË OKSIDIT TË ZIRKONIUMIT NË PROTETIKËN FIKSE

  

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                        Kandidanti:

    Prof. Dr. Ruzhdie Qafmolla                                                                                Brunilda Koçi

                                 Prof. Dr. Roberto Scotti 

                              

 

Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Brunilda Koçi duke klikuar në këtë link.

 

  

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×