Please select your page

Disertacion i Sonela Xinxo - FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

 

“PЁRCAKTIMI I FAKTORЁVE TЁ RISKUT TEK NЁNAT PЁR LINDJET PARAKOHE NЁ POPULLATЁN E TIRANЁS

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti:

    Prof. Dr. Eduard Kakarriqi                                                                                Sonela Xinxo

  


Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Sonela Xinxo duke klikuar në këtë link.

 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×