Please select your page

Disertacion i Mariana Bukli - FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

 

“NDIKIMI I FAKTORËVE SOCIO-EKONOMIKË NË GJENDJEN E USHQYERJES TË FËMIJËVE NËN 5 VJEÇ

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti:

     Prof. Dr. Enver Roshi                                                                                        Mariana Bukli

  


Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Mariana Bukli duke klikuar në këtë link.

 

 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×