Please select your page

Disertacion i Klodian Rjepaj - FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

 

SISTEMI I MONITORIM - VLERËSIMIT NË SHËNDETËSI SI INSTRUMENT I FUQIZIMIT TË SISTEMIT

SHËNDETËSOR NËPËRMJET MATJES DHE RRITJES SË PERFORMANCËS SË TIJ

 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti:

       Prof. Dr. Bajram Hysa                                                                                       Klodian Rjepaj

  


Konsultoni disertacionin e plotë të Z. Klodian Rjepaj duke klikuar në këtë link.

 

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×