Please select your page

Disertacion i Merita Rroji (Molla) - FAKULTETI I MJEKËSISË

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

 

“DIALIZA PERITONEALE SI ALTERNATIVË E TERAPISË RENALE ZËVENDËSUESE:

RAPORTI ME HEMODIALIZËN NË LIDHJE ME ECURINË KLINIKE, MORTALITETIN,

MORBIDITETIN, KUALITETIN E JETËS DHE KOSTOEFEKTIVITETIN

 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti:

                Prof. Dr. Nestor Thereska                                                                                 Merita Rroji (Molla)

  


Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Merita Rroji (Molla) duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×