Please select your page

Disertacion i Arta Ago - FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

 

 

“VLERËSIMI I PREVALENCËS SË ÇRREGULLIMEVE TË GJUMIT DHE BEZDISJES SË POPULLATËS

NGA ZHURMAT E TRAFIKUT URBAN, NË QYTETET KRYESORE TË SHQIPËRISË

 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti:

Prof. Dr. Ylli Sarolli                                                                                           Arta Ago

  


Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Arta Ago duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×