Please select your page

Disertacion i Kleva Shpati - FAKULTETI I FARMACISË

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I FARMACISË

 

 

 

TEMA:ASPEKTE BIOFARMACEUTIKE TË PËRDORIMIT TË STATINAVE NË PRAKTIKËN

MJEKËSORE NË VENDIN TONË

 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti:

    Prof. Dr. Afrim Tabaku                                                                                      Kleva Shpati

  


Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Kleva Shpati duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×