Please select your page

Disertacion i Albana Adhami Çela - FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK

 

 

TEMA: “VLERËSIMI I SHPËRNDARJES GJEOGRAFIKE TË MJEKËVE

TË FAMILJES DHE PERSONELIT TJETËR SHËNDETËSOR NË KUJDESIN

PARËSOR NË SHQIPËRI

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti:

                Prof. Dr. Llukan Rrumbullaku                                                                          Albana Adhami Çela

   


       Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Albana Adhami Çela duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×