Please select your page

Disertacion i Ymrane Blyta - FAKULTETI I MJEKËSISË

 

UNIVERSITETI I MJEKËSISË, TIRANË

FAKULTETI I MJEKËSISË

 

 

TEMA: KARAKTERISTIKAT EPIDEMIOLOGJIKE DHE KLINIKE
TЁ PSORIASIS VULGARIS NЁ KOSOVЁ

 

 

Disertacion i paraqitur për arritjen e gradës shkencore “Doktor”

  

  Udhëheqës shkencor:                                                                                       Kandidanti:

     Prof. Asc. Niko Pecani                                                                                       Ymrane Blyta

   


       Konsultoni disertacionin e plotë të Znj. Ymrane Blyta duke klikuar në këtë link.

 

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×